อุทยานแห่งชาติภูเวียง รับสมัครนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย บัดนี้-29มี.ค.66

Advertisement Advertisement   อุทยานแห่งชาติภูเวียง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท มีประกันสังคม และที่พักฟรี คุณสมบัติ – จบปริญญาตรี ด้านภูมิสารสนเทศ ,ภูมิศาสตร์ – เพศหญิง/ชาย – สามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาตร์ Arcgis ,QGIS ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ ความรับผิดชอบต่องาน มีความใฝ่รู้และพร้อมพัฒนาทักษะการทำงาน – สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้ – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Advertisement การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถ ทักษะ ทั่วไป ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง ให้นำโน๊ตบุ๊คมาด้วยในวันที่สอบสัมภาษณ์ ** หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ** ติดต่อสอบถาม […]

error: