อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี18อัตรา บัดนี้-1ม.ค.66

Advertisement Advertisement   อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่​ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 18 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1. พนักงานบัญชี 2 อัตรา หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป กลุ่มสาขาการบัญชี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีความรู้ด้านการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติของ มช.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แนบหลักฐานการสอบวัดทักษะภาษา TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่นๆ (ถ้ามี)) 2. พนักงานการเงิน 2 อัตรา หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป กลุ่มสาขาการเงินหรือการบัญชี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีความรู้ด้านการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติของ มช.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถฟัง พูด […]

error: