อุตสาหกรรมสมุทรปราการ รับสมัครบรรจุนักวิชาการอุตสาหกรรม ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2565 จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2014 (COVID – 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาจ้าง Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 […]

error: