พ่อแม่เช็กเลย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธ.ค.64

Advertisement พ่อแม่เช็กเลย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธ.ค.64 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 600 บาท ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 Advertisement ทั้งนี้ สำหรับผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป), ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุน ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564 Advertisement โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ ด้วยการการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยโทร.ที่เบอร์ติดต่อโดยตรง 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ […]

error: