สพฐ.ยอมรับ คนไม่พอตรวจมาตรฐาน ‘อาหารกลางวัน’ โรงเรียน

  จากกรณีปัญหาอาหารกลางวันจากการจัดสรรงบประมาณหัวละ 20 บาท ของท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอมรับว่า การตรวจสอบการจัดทำอาหารทำได้เพียงสุ่มตรวจเท่านั้น เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดทำระบบแนะนำสำรับอาหาร แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลให้ล่าสุดพบว่าหลายจังหวัดมีสภาพไม่แตกต่างกัน อาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า นักเรียนจะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ เพราะเมื่ออาหารถูกตักให้นักเรียน กับข้าวในชามส่วนใหญ่มีแต่ฟัก และแทบไม่มีเนื้อสัตว์อยู่เลย นี่ทำให้ผู้ปกครองหลายคนเลือกที่จะต้มไข่กับข้าวเหนียวห่อมาให้ลูกรับประทานเสริมหลังทานอาหารของโรงเรียนเสร็จ     จากการสอบถามเรื่องงบอาหารของนักเรียน ทราบว่าแม้นักเรียน 1 คน จะได้รับค่าอาหาร 20 บาท แต่การจัดสรรงบประมาณภาพรวมของโรงเรียนต้องจ้างแม่ครัวมาทำอาหาร หรือบางโรงเรียน หากงบประมาณไม่พอต้องให้ผู้ปกครองหมุนเวียนกันมาทำอาหารให้ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลการเบิกจ่าย งบอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนว่า เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรผ่านกระทรวงมหาดไทย จากนั้นส่งต่อให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโอนให้กับท้องถิ่น ก่อนที่โรงเรียนแต่ละแห่งจะสำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อแจ้งยอดขอรับเงิน นักเรียน 1 คน จะได้รับเงินสนับสนุน วันละ 20 บาท 1 ภาคเรียนมี 200 วัน นั่นหมายความว่า นักเรียน […]

error: