หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา วุฒิ ม.3 ภายในวันที่ 19ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน จํานวน 32 อัตรา (ชาย จํานวน 30 อัตรา และ หญิง จํานวน 2 อัตรา) เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา (ชาย 30 อัตรา/หญิง 2 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. เพศชาย เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จําคุก โดยไม่รอลงอาญา และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดียาเสพติด ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใด ๆ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ สําเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน100อัตรา

  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 100 อัตรา สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด – วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป – เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 36 ถึง 31 ธ.ค.47) – มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ – ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ – ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา หรือ […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน 65 อัตรา

  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1. บุคคลพลเรือน (เพศชาย) 63 อัตรา เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3 2. บุคคลพลเรือน (เพศหญิง) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครทาง Internet ในระหว่างวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ตลอด 2564 ชั่วโมง ถึงวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบ รับสมัครในเวลา 16.00 ของวันดังกล่าว 1. webpage : https://www.facebook.com/marinesrangers […]

#รับทั้งชายหญิง #นักรบชุดดำ #ลงใต้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน11-12และ14-15ก.ค.61

    หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพศชาย อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 11-12 ก.ค.61 และ 14-15 ก.ค.61 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม            

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

รับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         ๑.๑ เพศชาย             ๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด             ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท             ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ             ๑.๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี   […]

error: