เตรียมปลดล็อก 39อาชีพสงวนคนไทย ให้ต่างด้าวทำได้12อาชีพ แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

Advertisement   Advertisement กระทรวงแรงงาน เตรียมออกประกาศปลดล็อก 39 อาชีพสงวนเพื่อคนไทย โดยเตรียมปลดล็อกให้คนต่างด้าวทำได้ 12 อาชีพ และห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 28 อาชีพ โดยเพิ่มนวดแผนไทยเป็นงานห้ามใหม่ 1 อาชีพ 28 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการและนายจ้างเรียกร้องให้มีการปลดล็อกอาชีพสงวนบางอาชีพ หลังจากห้ามมาตั้งแต่ปี 2522 มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ ถึงการปลดล็อกอาชีพสงวนบางอาชีพให้ต่างด้าวทำได้ รวมทั้งรับฟังความเห็นผ่านเว็ปไซต์ของกรมการจัดหางาน  โดยได้สรุปผลแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1. ไม่เป็นงานห้ามอีกต่อไปจำนวน 2 งาน  ประกอบด้วย งานกรรมกร และงานก่ออิฐ ช่างไม้ ช่างก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเดิมเป็นงานห้าม แต่ผ่อนผันให้ทำแค่กรรมกรใช้แรงงานไม่ใช่งานฝีมือช่าง แต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ไม่ทำงานหนัก จึงให้ทำได้ แต่ต้องขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง กลุ่มที่ 2. ให้ต่างด้าวทำได้ 10 งาน คือ […]

error: