มรภ.อุตรดิตถ์ รับสมัครอาจารย์สอนภาษาเกาหลี วุฒิ ป.โท เงินเดือน21,050 25ก.พ.-8มี.ค.62

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,050 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี – มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 5 – มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 และระดับปริญญาโท/เอก ไม่ต่ำกว่า 3.25 – มีผลทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 25 ก.พ.-8 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

error: