ของจริงไม่เฟคนิวส์! “ออมสิน” ปล่อยกู้อาชีพอิสระ รายละแสน ผ่อน8ปี ไม่ต้องค้ำ เช็กเงื่อนไขเลย!

Advertisement 20 ก.ย.2566 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ธนาคารออมสินดูแลช่วยเหลือผู้ขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง รายได้ลดลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว Advertisement ธนาคารจึงออก สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรม Advertisement พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ ซึ่งมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกัน ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แทนลูกค้า ลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ ไรเดอร์ส่งคนส่งอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น โดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 […]

อย่าหลงเชื่อ! ออมสินไม่ได้ปล่อยสินเชื่อผ่าน “เพจออมสิน จำกัดมหาชน” ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์เผย เพจดังกล่าวแค่แอบอ้าง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลด้านการเงินเรื่อง ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ อนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านเพจออมสิน จำกัดมหาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีผู้โพสต์โฆษณาการเงินเกี่ยวกับธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 30,000 บาท อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านเพจออมสิน จำกัดมหาชน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊ก “ออมสิน จำกัดมหาชน” ไม่ใช่เพจของธนาคารและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้อง ธนาคารไม่มีการปล่อยสินเชื่ออนุมัติไว ตามที่เพจนำมาเผยแพร่แต่ประการใด ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจดังกล่าวที่มีการแอบอ้างชื่อของธนาคารในการชักชวนลักษณะนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อช่องทางหลักของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ , แอปพลิเคชัน MyMo, Social Media ช่องทาง GSB Society และ GSB Now เท่านั้น บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เพจเฟซบุ๊ก […]

ออมสิน แจ้งผู้ใช้ mymo ต้องนำบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนสาขา หากต้องการโอนเกิน5หมื่น

ธนาคารออมสิน ได้แจ้งผู้ใช้ธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น mymo ให้รีบติดต่อธนาคารออมสิน เพื่อสแกนใบหน้า และ บันทึกข้อมูลยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ต้องการโอนเงินเกิน 50,000 บาท โดยระบุว่า “ยกระดับความปลอดภัย เดือนพฤษภาคมนี้ … หากต้องการโอนเงินมากกว่า 50,000 บาท หรือเปลี่ยนแปลงวงเงิน จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยการเปรียบเทียบใบหน้าก่อน เพื่อให้เกิดธุรกรรมอย่างสมบูรณ์ ขอให้ท่าน เตรียมความพร้อมโดย นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขา และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถ่ายภาพสแกนใบหน้า ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ   ข่าวจาก : ข่าวสด

ออมสิน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานระดับ4-7 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3มี.ค.66

  ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-7 สังกัดหน่วยงานในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์ 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ 3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 5. […]

ออมสินรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทำงานในพื้นที่ภาคอีสาน บัดนี้-31ม.ค.66

  ธนาคารออมสินภาค 11 รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการ เพื่อทำงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร อายุไม่เกิน 35 ปีถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th บัดนี้-31ม.ค.66

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสิน กู้สูงสุด 20,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

21 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน โดยให้กู้สูงสุด 20,000 บาท สำหรับรายละเอียด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน รายละเอียดผู้กู้ดังนี้ คุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์) วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ จำนวนเงินให้กู้ 20,000 บาท ต่อราย ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ วิธีการชำระคืนเงินกู้ ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ […]

ออมสินปล่อยสินเชื่อ กู้ผ่านแอปฯ สูงสุด 30,000 ไม่ใช้คนค้ำ บัตรใบเดียวจบ

10 ตุลาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเปิดให้บริการสินเชื่อ MyMo – My Credit แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งที่เป็นแรงงานนอกระบบ และมนุษย์เงินเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ และอนุมัติเร็วผ่านแอปฯ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนได้ โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 100,000 ราย ด้วยวงเงินปล่อยกู้ในช่วงเริ่มต้นประมาณ 1,000 – 2,000 ล้านบาท และจะขยายต่อไป สำหรับ สินเชื่อ MyMo MyCredit มีจุดเด่น ดังนี้ 1. ลูกค้าธนาคารออมสินสามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อผ่านแอปฯ MyMo ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ เพียงกรอกเลขที่และข้อมูลบัตรประชาชน 2. ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ 3. การพิจารณาให้สินเชื่อ จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้า (Financial Transaction) มาประกอบการพิจารณา แทนการวิเคราะห์รายได้ เรียกว่า (Alternative Credit Score) 4. หากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณา […]

“ออมสิน” ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี

(4 ต.ค.2565) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ธนาคารมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สามารถพักชำระหนี้เงินต้น โดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย 10% – 100% และกรณี Flat Rate ลดการชำระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ขณะเดียวกัน ยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม/ภัยพิบัติ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือน (Flat Rate) ชำระเงินเป็นรายเดือน 3-5 ปี โดยปลอดชำระเงินงวด 3 เดือนแรก นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง 100% ของราคาประเมิน โดยดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = 3.49% (MRR-2.755%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป […]

ออมสินแจงแล้ว หลังยึดบ้านผิดหลัง พลาดที่รับเหมา ถูกเรียกค่าเสียหาย 2.2 ล้าน

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าธนาคารออมสินเข้ายึดทรัพย์และรื้อถอนบ้านผิดหลัง ในพื้นที่จ.ปทุมธานี นั้น ธนาคารออมสินขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ธนาคารฯ เข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด อันได้แก่ บ้านเลขที่ 99/44 หมู่บ้านวนาสิริพาร์ควิลล์ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12140 ในราคา 1.6 ล้านบาท และต่อมาธนาคารได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอก (outsource) เพื่อปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาด ให้มีสภาพดีพร้อมขาย โดยไม่มีการรื้อถอนบ้านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้รับเหมาภายนอกได้เข้าสำรวจพื้นที่ แต่เกิดความผิดพลาดเข้าปรับปรุงบ้านผิดหลัง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดเนื่องมาจากบ้านหลังที่เข้าปรับปรุง และบ้านที่ธนาคารเข้าซื้อ ทั้ง 2 หลังมีลักษณะคล้ายกัน และต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาภายนอกได้เข้าดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้บ้านหลังดังกล่าวมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ อนึ่ง ก่อนการเข้าปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อรอการขาย ผู้รับเหมาภายนอกได้เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านหลายรายการ และธนาคารนำไปเก็บรักษาไว้ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ และพบว่าเป็นการปรับปรุงบ้านผิดหลัง ธนาคารได้ติดต่อเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 20 ก.ย.2565 โดยธนาคารได้แจ้งขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแจ้งขอส่งมอบของที่เก็บรักษาไว้ จำนวน 20 รายการ อาทิ เครื่องเล่นซีดี โต๊ะทำงานไม้ หนังสือ และพระบูชา คืนแก่เจ้าของบ้าน […]

ออมสินออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเดือนละ1.25 ผ่อนนาน2ปี

31 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก GSB Society โพสต์เชิญชวนผู้มีรายได้ประจำ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 2 ปี ระบุว่า เงินเดือนออกวันนี้…ก็จ่ายหมดวันนี้ เคยเป็นไหมค้าาา…งง ว่านี่เงินเดือนหรือเงินทอน แก้ปัญหาเงินเดือนหมุนไม่ทันใช้ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี   ข่าวจาก : มติชน

1 2 4
error: