ออมสินเปิดสินเชื่อใหม่ กู้สูงสุด3หมื่น ดอกถูก ผ่อนยาว2ปี

Advertisement ด่วน!! “ธนาคารออมสิน” เปิด “สินเชื่อเพื่อคุณ” ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกแค่ 1.25% ผ่อนยาว 2 ปี หวังช่วยคุณฟื้นหลังวิกฤติโควิด เช็ครายละเอียดที่นี่ ธนาคารออมสิน เปิด “สินเชื่อเพื่อคุณ” ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกแค่ 1.25% ผ่อนยาว 2 ปี หวังช่วยคุณฟื้นหลังวิกฤติโควิด Advertisement คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ – ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน […]