(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-15ม.ค.62

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา ประจำกองการพัสดุ สำนักบริหาร เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

(งานรัฐวิสาหกิจ) อพวช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30พ.ย.59

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงานคุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา บัดนี้-30 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. พนักงานบริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก – มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ดี – มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี – มีทักษะด้านการบริหารจัดการเบื้องต้น – มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี – หากมีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร  […]