อบต.หายโศก จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครพนักงาน อบต. ระดับ 1-3

Advertisement อบต.หายโศก จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครพนักงาน อบต. ระดับ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556   Advertisement อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระัดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวนรวม 15 ตำแหน่ง 15 อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 Advertisement เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ เจ้าพนักงานการประปา 2 นาช่างสำรวจ 2 สายงานเริ่มต้นจากระัดับ 3 […]

error: