อบต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7-16 ส.ค.56)

Advertisement อบต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7-16 ส.ค.56) Advertisement   อบต.ปะตง เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  1  อัตรา ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เงินเดือน 6,050 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,950 บาท 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เงินเดือน 6,050 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,950 […]

error: