อบต.ทรงคนอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ป.6-ป.ตรี15อัตรา

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัดฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่าง ก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม เครื่องกล เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่าง ยนต์ ช่างไฟฟ้า เคมี พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย) 1 อัตรา […]