(สมัครออนไลน์) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี

Advertisement Advertisement กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า Advertisement 2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือ 10,840-11,930 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี/ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  – สอบผ่าน ก.พ. […]