แบงก์ชาติ ต้องเป็นอิสระ นโยบายแจก เงินหมื่น ขอฟังกฤษฎีกาก่อน

Advertisement 7 พ.ค. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกระแสวิจารณ์ถึงความเป็นกลางของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติว่า Advertisement ทุกหน่วยงานต้องมีอิสระในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานใดก็ตาม เราก็ต้องทำตามสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง และทำตามนโยบายของรัฐบาล ตราบใดที่นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ และประชาชน หลักการมีแค่นี้ Advertisement นาย อนุทิน กล่าวต่อว่า ในฐานะพรรคร่วม ย้ำว่านโยบายของรัฐบาลอย่าง เงิน ดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท นั้น เป็นนโยบายหรือไม่ อยู่ในสมุดปกขาวใช่หรือไม่ ก็ถือเป็นนโยบายรัฐบาล คือการที่จะทำนโยบายนี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แน่นอนจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ถ้าหลักสำคัญเรื่องนี้ถูกพิสูจน์ได้ เช่นได้รับคำยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งถือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลหรือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถือว่าพรรคร่วม ก็ต้องสนับสนุน ทั้งนี้ตนไม่ใช่นักกฎหมาย เราก็ต้องให้คนที่มีความชำนาญด้านกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงต่อรัฐบาล และประชาชน ในกรณีนี้รัฐบาลทุกรัฐบาล เรามีสำนักงานกฤษฎีกา ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐ […]

ซูเปอร์โพล ชี้ 6 เดือนแรก “เศรษฐา” ทำงานเข้าตา ประชาชน

3 มี.ค. สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ อายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวน 1,289 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อตอบได้มากกว่า 1 ท่าน พบว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ร้อยละ 67.5 รองลงมา อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ร้อยละ 36.0 อันดับที่สาม […]

“อนุทิน” เผย รัฐเตรียมปล่อยกู้ลูกหนี้นอกระบบเครดิตดี 50,000 บาท ดอกเบี้ยแค่ 0.75/เดือน

“อนุทิน ชาญวีรกูล” เผยยอดลงทะเบียนหนี้ 3 สัปดาห์ 99,484 รวมยอดหนี้ 5,926 ล้านบาท เผยข่าวดี เตรียมให้ ธ.ออมสิน-ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ลูกหนี้เครดิตดีไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน เป้าหมายต้องมีผู้ได้รับความช่วยเหลือที่ร้อยละ 70 ของผู้ลงทะเบียน วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้นอกระบบ ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบออกเป็น 3 ด้าน อาทิ ด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ให้กรมการปกครองเป็นเจ้าภาพหลัก ใช้กลไกของฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจและพนักงานอัยการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้แนวทางและให้ความมั่นใจว่าการคิดดอกเบี้ยของเจ้าหนี้นอกระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะมีเพดานกำหนดอยู่ หากใครคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ถือว่าเป็นโมฆะและผิดกฎหมายด้วย ต้องยกเงินต้นให้กับลูกหนี้ หากการชำระดอกเบี้ยได้ครอบคลุมเงินต้นไปแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะใช้มาตรการทางกฎหมายช่วยลูกหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หากอะไรที่ผิดกฎหมายจะต้องไม่เกิดขึ้น นายอนุทิน ยังกล่าวอีกว่า ขอให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ จะไม่มีการข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายทรัพย์สิน ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง […]

อนุทิน เซ็นแบ่งงาน รมช.มหาดไทย “ทรงศักดิ์” ดู สถ. ให้ “ชาดา” คุมกรมที่ดิน “เกรีย” ดู ปภ.

13 กันยายน นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกำกับดูแลการประปานครหลวง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน และกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลองค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย “สำหรับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ […]

“อนุทิน” เผย อย่าด้อยค่า “ชาดา” เลือกมาปราบมาเฟียเพราะมีใจ กล้าชน ผ่านคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี

10 ก.ย.2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสส.ของพรรค โดยเมื่อถามถึงนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า คงไปกำหนดวันเสร็จไม่ได้ แต่จะทำให้พวกเขารู้ว่าต่อไปจะทำอะไรลุแก่อำนาจไม่ได้อีก สำหรับคำว่าผู้มีอิทธิพลมันมีนิยามอยู่ เช่น ฮั้วประมูล ค้าประเวณี ค้าน้ำมันเถื่อน เป็นต้น ซึ่งจะนำมาพิจารณาด้วย ส่วนกรณีที่เอานายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย มาแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นายชาดาก็มาช่วยกับตำรวจในการแก้ปัญหา เช่นกรณีกำนันนก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากำนัน สังกัดมหาดไทย ซึ่งวานนี้ (9 ก.ย.) ก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้อาวุธซึ่งถือว่ามีการตอบสนอง โดยนักข่าวได้ถามย้ำว่า การเอานายชาดา มาแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่งหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องเลือกคนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องมีใจที่จะกล้าชนกับคนพวกนี้ ตนเชื่อว่านายชาดากล้าชน ส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน บอกว่าให้นายชาดาตรวจสอบตัวเองก่อน นายอนุทิน กล่าวว่า วาทกรรมก็ต้องเป็นแบบนี้ แทนที่จะให้คนไปทำคุณประโยชน์กลับมาพูดแบบนี้ก็คงไม่ถูกนัก คนมาเป็นรัฐมนตรีต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ฉะนั้น จึงไม่ควรพูดถึงว่านายชาดาเป็นอย่างไร เพราะแบบนี้มันเป็นการด้อยค่า […]

“อนุทิน” ลั่น จากนี้กระทรวงมหาดไทย ต้องไร้เส้นสาย ไร้ขั้วการเมือง วัดกันที่ผลงาน

8 กันยายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบปะกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักข่าวได้สอบถามถึงนโยบายการล้างระบบเส้นสายในกระทรวง นายอนุทิน ตอบว่า คนที่ทำงานดี มีผลงาน ประชาชนชื่นชอบ คือ คนที่เส้นใหญ่จริง คนนั้นนับว่า ทำงานเข้าตาผู้บริหาร จากนี้ ในกระทรวงจะไม่มีขั้วนั้น ขั้วนี้ ช่วยกันไป ช่วยกันมา แต่จะวัดกันที่ผลงาน แน่นอนว่า เรื่องเส้นสาย มันต้องหมดไป อย่างลืมว่า หน้าที่ของเราคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ดังนั้น ใครที่มีหัวใจ อยากรับใช้ประชาชน มีฝีมือ ทำให้ประชาชนมีความสุขได้ ผู้บริหารจะให้ความเป็นธรรม ผลักดันให้ก้าวหน้า ส่วนคนที่ใช้วิธีเอาใจคนอื่น มองไม่เห็นประชาชน แล้วหวังว่าจะก้าวหน้า แบบนั้น ไม่เติบโต “สำหรับผม คนที่เส้นใหญ่คือคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพ เก่ง ทุ่มเทเสียสละ รักพี่น้องประชาชน คนนี้แหละคือคนที่เส้นใหญ่จริงๆ และเป็นคนที่ผมต้องเคารพยำเกรง เพราะท่านดูแลนายของผมคือประชาชน […]

“อนุทิน” เผย “ภูมิใจไทย” ได้ 4+4 สูตรเก้าอี้รัฐมนตรี แอบหยอก “ขอกระทรวงวัฒนธรรม” จะได้รำไป

(15 สิงหาคม) ที่พรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีในการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ก่อนการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์ว่า เบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยน่าจะได้ 4+4 คือ 4 รัฐมนตรีว่าการ และ 4 รัฐมนตรีช่วยว่าการ จากนั้นกินขนมไข่ โดยผู้สื่อข่าวสอบถามเชิงหยอกว่า “กินขนมไข่แบบนี้ต้องดูกระทรวงพาณิชย์หรือไม่” และ “หากขนมไข่ติดคอ ต้องไปดูกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่” อนุทินกล่าวตอบรับไปว่า “กระทรวงวัฒนธรรมดีกว่า จะได้รำเข้าไป” เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะส่งใครเป็นรองประธานสภา หาก ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล ลาออก อนุทินเปิดเผยว่า ไม่ได้มองไปถึงตรงนั้น เพราะคุณหมออ๋อง (ปดิพัทธ์) ยังไม่ได้ลาออกเลย ก็ต้องดูก่อน ซึ่งมีการระบุอยู่ในข้อบังคับรัฐสภา เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่กลุ่มมวลชนได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำอุจจาระแมวมาเขวี้ยงประท้วงหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา อนุทินกล่าวอย่างติดตลกว่า “มีใครล้างขี้แมวแล้วหรือยัง เพราะกลิ่นเหม็น” เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า จะดำเนินคดีอะไรหรือไม่ อนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้สำรวจความเสียหายใดๆ และไม่ได้มีอะไรนอกจากกาวดักหนู […]

ย้อนบทสัมภาษณ์ อนุทิน ยันชัด ไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรค นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ ลูกชาย นายเนวิน ชิดชอบ เดินทางมายังพรรคที่ทำการพรรคพท. เพื่อร่วมพูดคุยแนวทางเข้าร่วมรัฐบาลหลังพรรคพท.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถร่วมทำงานกับพรรคก้าวไกลได้   อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนบทสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2565 นายอนุทิน เคยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้า หากพรรคฝ่ายตรงข้ามเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและไม่เอาพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วม นายอนุทินกล่าวว่า “ก็ไม่ได้คิดจะไปร่วมอยู่แล้ว เราทำอนาคตตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด” “มั่นใจว่าผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยแสดงให้ประชาชนเห็นว่านโยบายต่าง ๆ ของพรรคภูมิใจไทยเราพูดแล้วทำ ตามสโลแกนพรรคเป็นผลงานที่ประจักษ์ชัด เรากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อต้านอย่างไร แต่เราเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ และสิ่งที่เป็นข้อกังวลก็มีหนทางในการแก้ไขในทุกประเด็นอยู่แล้ว”   ข่าวจาก : ข่าวสด

อนุทิน ย้ำจุดยืนเดิม “ไม่โหวตนายกฯ” ที่แก้ไข/ยกเลิก ม.112

7ก.ค.66 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ จุดยืนในวันที่จะโหวตนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นไปตามแถลงการณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่ออกแถลงการณ์ในวันที่ 17 พ.ค. 2565 ว่าจุดยืนของ พรรคภูมิใจไทย ต่อการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ยังเป็นไปตามแถลงการณ์ และยังไม่มีเปลี่ยนแปลง ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเดิม ก็ยังทำงานกันอยู่ ยังไม่ต้องใช้เสียงอะไร “การเลือกตั้งคือการรีเซ็ตทุกอย่าง ตอนนี้ยังไม่มีพรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรี ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น หากถึงจุดนั้นจะเห็นชัดเจนว่าใครจะเป็นรัฐบาล ใครจะเป็นฝ่ายค้าน” นายอนุทิน กล่าว เมื่อผู้สื่อข่าว ถามถึง กรณีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ระบุพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจ่อตั้งวิปฯ ประสานเตรียมพร้อมโหวตนายกฯ มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่มีการเตรียมตัว เพราะว่าตอนนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีวาระอื่นๆ อย่าง 2 วันที่แล้วก็เป็นวาระการเลือกประธานฯ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น และมั่นใจว่าหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทั้ง 3 ท่านแล้ว ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่ ในฐานะประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมอีกครั้ง วาระก็คงมีแต่การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ก็ทุกคนที่เป็น ส.ส.ก็ต้องไปร่วมประชุมสภา […]

“อนุทิน”ลั่นไม่มีผู้สมัครซื้อเสียง มั่นใจลูกพรรคไม่ทำ

22 เม.ย. 66 ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีคลิปซื้อเสียงที่ จ.หนองคาย ว่าคนในคลิปไม่ใช่ตัวแทนพรรค ซึ่งพรรคมีจดหมายของพรรคแจ้งไปยังผู้สมัครทุกคน ว่าพรรครังเกียจ และไม่สนับสนุนการเลือกตั้งมี่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ใครทำแบบนั้นถือว่าไม่หวังดีกับพรรค เชื่อไม่มีใครทำเลว ๆ แบบนั้น คลิปทำขึ้นมาเองก็ได้ ช่วงที่พรรคถูกรังแกด้อยค่า แต่เราก็มีความหนักแน่น ผู้สมัครล้วนได้รับการปลูกฝังที่ดีจากพรรคให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ นางจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย เขต 2 ของพรรค ท่านได้ปฏิเสธกับพรรค และแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ซึ่งคนที่ทำอาจเป็นคู่แข่ง เริ่มแล้วโหวตรอบสอง ! โพลครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทย “มติชนxเดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง ’66” กับ 4 คำถามสุดเข้มข้น – เลือกส.ส.เขตพรรคไหน, ปาร์ตี้ลิสต์พรรคใด,​ ใครคือนายกฯ ที่ใช่ และบทบาท ส.ว. ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกฯ   ข่าวจาก […]

1 2 13
error: