สมาคม อบต.ลุ้นประยุทธ์ขึ้นเงินเดือนอบต.กว่า 4แสนคนทั่วประเทศ

Advertisement (7 กุมภาพันธ์) ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สุพจน์ แพรดำ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ชัชวาลล์ คงอุดม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอขึ้นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกทั่วประเทศซึ่งเคยยื่นเรื่องมานานแล้ว Advertisement ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบว่า หลังจากหารือ พีระพันธุ์แจ้งให้ทราบว่า ทาง พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบในหลักการจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เพราะ อบต. ไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนมาประมาณ 15 ปีแล้ว ถือว่าเป็นความหวังที่ อบต. รอมานาน ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันค่าตอบแทนสูงสุดของ อบต. เท่ากับขั้นต่ำสุดของเทศบาล จึงเป็นการปรับเพิ่มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในฐานะเป็นท้องถิ่นด้วยกันทั้งหมด สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการปรับให้ อบต. […]