องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานพัสดุ ป.ตรี มีผลCU-TEPหรือผลสอบอื่นแนบด้วย

Advertisement Advertisement   องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พนักงานพัสดุ ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,830 บาท พนักงานพัสดุ ระดับ 5 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 21,250 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่ม ประสบการณ์ Advertisement วิธีการรับสมัคร กรณีสมัครด้วยตนเอง : ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 […]