ไต้หวันปรับ2แสน ห้ามเนื้อหมูจากไทย ต่างชาติอดเข้าไต้หวัน หากไม่จ่ายค่าปรับ

Advertisement ไต้หวันปรับ2แสนบาท – วันที่ 11 ม.ค. ซีเอ็นเอ และ แอปเปิ้ลเดลี ไต้หวัน รายงานว่า ศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ของไต้หวัน แจ้งข่าวที่กรมปศุสัตว์ของประเทศไทยประกาศการพบโรค ASF อย่างเป็นทางการในประเทศ หลังสุ่มเก็บตัวอย่าง 309 ตัวอย่าง และพบ 1 ตัวอย่างมีผลบวกโรค ASF จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนี้ จะแจ้งต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และประกาศให้พื้นที่พบโรค ASF เป็นเขตระบาด และจะดำเนินการควบคุมและกำจัดต่อไป Advertisement ส่งผลให้จำนวนประเทศในเอเชียที่มีการระบาดของโรค ASF เพิ่มเป็น 15 ชาติ ได้แก่ จีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ภูฏาณ และไทย เป็นประเทศล่าสุด […]