เริ่ม1พ.ค.นี้!! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน1เดือน-น้ำไฟเก็บตามจริง ฝ่าฝืนปรับ100,000

Advertisement   Advertisement สคบ.คุมเข้มเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟหอพักตามจริง พร้อมห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องธุรกิจให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นี้เป็นต้นไป เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ผู้เช่ามาทำสัญญาใหม่ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า เช่น เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า อัตราค่าบริการต่าง ๆ รวมถึงวิธีการชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้ชัดเจน พร้อมห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน Advertisement นอกจากนี้ ในส่วนของค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ในอัตราที่การไฟฟ้าและการประปากำหนดไว้ […]