ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครหน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ป.ตรีขึ้นไป

Advertisement Advertisement   ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล – พัฒนาบุคลากร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Advertisement สมัครออนไลน์ https://www.thpd.co.th/index.php/th/join-our-team/ กรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บัดนี้-10พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบเข้าทำงาน วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัครบัดนี้-11ส.ค.59

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556) บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานไปรษณีย์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ [highlight]เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50[/highlight] สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อัตราเงินเดือน 10,740 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4” ปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขา วิทยายาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 อัตราเงินเดือน 13,740 บาท จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักบริหารงานทั่วไป 4” ปริญญาตรี สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 อัตราเงินเดือน […]