กรุงเทพมหานคร รับสมัครเป็นเทศกิจ160อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-18พ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 160 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท **อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ** Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนัก เทศกิจ http://www.bangkok.go.th/citylaw หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บัดนี้-18พ.ค.65 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาค บ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และวันหยุดราชการ […]