มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมฯ เงินเดือน21,250(เพิ่มอีกเดือนละ750)

Advertisement Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท (เงินพอกตำแหน่งหายากเดือนละ 750 บาท) สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานได้ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ผู้สมัครต้องได้รับ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 23ก.ค.-14ส.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภาองค์กรผู้บริโภค รับสมัคร จนท.เฝ้าระวัง-นักข่าว บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 1 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หากมีทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ หรือรายงานวิชาการ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการทดสอบสินค้าหรือบริการ หรือพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นักข่าว 1 อัตรา อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานข่าว (หนังสือพิมพ์/ทีวี/ออนไลน์) ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการวางแผน/วางกลยุทธ์ในการทำข่าวออนไลน์ หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/การใช้โปรแกรมตัดต่อขั้นพื้นฐาน Final Cut/Premiere Pro/Adobe (photoshop/illustrator) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 29พ.ค.-5มิ.ย.67 1. นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี, นิติกร วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/dss2024051/dss2024051_1  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/dss2024052/dss2024052_1

TED Fund รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.67 ((รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 98 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 21-30พ.ค.67

  ประกาศกรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ( เป็นวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์) 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 53 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 26 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพณิชยการ ทางการบัญชี 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 17 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา หนึ่ง ทางพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการขาย ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางภาษาต่างประเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ […]

TEDFund รับสมัครตรวจสอบภายใน-พัฒนาธุรกิจ(อาวุโส) บัดนี้-31พ.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา – พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี – พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-31 พ.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร))

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หลายอัตรา

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 (ด้านกฎหมายธุรกิจ) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม 2 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1 จำนวน 1 อัตรา นักวิจัย 1 (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 2 (ปฏิบัติงานนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา ช่างเทคนิค 2 (ปฏิบัติงานลพบุรี) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 2 จำนวน 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-23ก.พ.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))    

error: