มรภ.เลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 17-24เม.ย.61

Advertisement   Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายในวันที่ 17-24 เม.ย.61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-835224-8 ต่อ 41115 หรือ 42111 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา8-16ก.พ.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 8-16 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี27พ.ย.-1ธ.ค.60

    โรงพยาบาลเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ั่วไป 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย โทร. 0 4286 2123 ต่อ 2717 ภายในวันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.9-17พ.ย.60

  กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ภายในวันที่ 9-17 พ.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042 811 975 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6 10-17ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 ภายในวันที่ 10-17 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.3-7ก.ค.60

  กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย เลขที่ 131 หมู่ที่ 6 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย โทร. 0 4281 1737 ภายในวันที่ 3-7 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 5 หน้า) 

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

(20อัตรา)กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ27ก.พ.-7มี.ค.60

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ภายในวันที่ 27 ก.พ.-7 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2534 6545, 0 2534 6546, และ 0 2534 6547             คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 16 หน้า 

(12อัตรา)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ27ก.พ.-3มี.ค.60

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ กวม. (กรุงเทพฯ) – ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ กวม. (กรุงเทพฯ) – ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 3. เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.) 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ ศขม.เลย, ศขม.ร้อยเอ็ด – ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 4. […]

(ป.ตรีทุกสาขา)มรภ.เลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ21-28ก.พ.60 เงินเดือน18,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 21-28 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-835224-8 ต่อ 41115 หรือ 42111 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2
error: