(ด่วน23อัตรา)รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา  ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายในวันที่ 17-24 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท – ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท – ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช./ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6/ปวส./อนุปริญญา 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาบัญชี และพณิชยกรรม อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = 13,800 บาท ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค.59 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (21 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 ชื่อตำแหน่ง พนักงานสรรพากร 1 อัตรา เพศ ชาย/หญิง คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 9,800 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คัดเลือกโดยการ สอบสัมภาษณ์ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ดูเอกสารประกอบการสมัคร ที่นี้ 

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,960 บาท คุณวุฒิ  ปวช.พณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดโทร 045-344613-14 ในวันเวลาราชการ

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

อบต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 นิติกร 3 จำนวน  1  อัตรา นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน  1  อัตรา นักวิชากรเกษตร 3 จำนวน  1  อัตรา สันทนาการ 3 จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน  1  อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 2 อัตรา สังกัด จังหวัดนครราชสีมา, อุบลราชธานี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค สำหรับท่านที่สนใจโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี […]

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จ.อุบลราชธานี เปิดรับพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก เปิดรับพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (บัดนี้ – 23 ส.ค.56) โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5 บ้านหนองลุมพุก   ตำบลแก่งเค็ง  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี สอบวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.045 370381, 0853082991

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 – 28 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 – 28 ส.ค.56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ซ.แจ้งสนิท 1 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 4 กม. อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-254332 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  29 […]

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 2 ส.ค 56)

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 2 ส.ค 56) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการหรือการจัดทั่วไป การตลาด เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ ลักษณะงาน  : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ จัดซื้อ – จัดจ้าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ […]

error: