กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 8-12ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี  ภายในวันที่ 8-12 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5651-3159 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี7-11พ.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการสรรพสามิต คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 2. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 3. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา5-9ก.พ.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อตรา ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวท.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. […]

(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์) สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60  […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท27พ.ย.-1ธ.ค.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 4. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร ตามหน่วยงานที่มีอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม                

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 บัดนี้-21ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 8 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ภายในวันที่ 15-21 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.1-8ส.ค.60

  กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 24 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. 0-5651-1544 ภายในวันที่ 1-8 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สอบท้องถิ่น’60)จ.อุทัยธานี รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น230อัตรา

  จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งตามที่ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. , และ ก.อบต. แจ้งว่าได้มีมติเห็นชอบดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ โดยมีตำแหน่งหลักๆ ดังนี้      – ตำแหน่งนายช่างโยธา      – ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า      – ตำแหน่งนายช่างสำรวจ      – ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ      – ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      – ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา      – ตำแหน่งครูผู้ช่วย      – ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   […]

กศน.อุทัยธานี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ไม่ต้องมีวุฒิครู 19-23มิ.ย.60

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนศรีอุทัย ตำบลอทุัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร.056 511511 โทรสาร 056 511153 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.1-12มิ.ย.60

  กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.ตามผลการรับรองจากสถาบัน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภายในวันที่ 1-12 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056 511 904 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2
error: