วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-31ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาการจัดการการท่องเที่ยว Advertisement และขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเรียนรวม 5 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี7-11พ.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการสรรพสามิต คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 2. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 3. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี12-16มี.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. วิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. นายช่างโยธา 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ปฏิบัติงานที่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง แขวงทางชนบทแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว แขวงทางหลวงชนบทลำปาง 1 อัตรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน 2 อัตรา 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 2 […]

ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-16ก.พ.61

    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครคนงาน ไม่จำกัดวุฒิ 46อัตรา 19-27ก.พ.61

    เทศบาลนครลำปาง ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง – พนักงานจ้างทั่วไป 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา – พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ และวิธีเลือกสรรฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-237237 ต่อ 7314 (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์), www.lampangcity.go.th และ Facebook: เทศบาล นครลำปาง                     […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.9-19ก.พ.61

    กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ภายในวันที่ 9-19 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054 265 056, 054 265 005  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท27พ.ย.-1ธ.ค.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 4. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร ตามหน่วยงานที่มีอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม                

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

มทบ.32 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3/ปวช.สอบเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-20ต.ค.60

  มณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่ง ช่างประปา มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941 ต่อ 72399 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก : […]

(52อัตรา)มทร.ล้านนา รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.เอก บัดนี้-25ก.ย.60ทางอินเทอร์เน็ต

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัคร 52 อัตรา ดังนี้ พนักงานสายวิชาการ อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 32 อัตรา ค่าตอบแทน 29,400 บาท พนักงานสายสนับสนุนบริหาร 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ลำปาง) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 5. นักวิชาการศึกษา จำนวน […]

1 2 4
error: