วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)วุฒิ ป.ตรี16-22ส.ค.61

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ภายในวันที่ 16-22 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี3-9ส.ค.61

    กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท – นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ – เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://doae1.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-9 ส.ค.61  – คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  – เจ้่าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  – เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี2-6ก.ค.61

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2-6 ก.ค.61 ตามสังกัดที่มีอัตราว่าง ปฏิบัติงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม|  

150อัตรา!! กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ปวช.5-16มี.ค.61

    กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน สมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรนายทหารประทวน ค่านภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 5-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-3233-7014 ต่อ 53125, 53124 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม              

สถาบัน กศน.ภาคกลาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 22-26ม.ค.61

    สถาบัน กศน.ภาคกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือเป็นผู้ได้รับ ป.ตรี ในสาขาอื่นๆ ขอยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายงานบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคกลาง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อสอบถาม 032-232207 หรือทางอีเมล์ central_[email protected] ภายในวันที่ 22 ม.ค.61-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ 

กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุนรับราชการเป็นนายทหารประทวน เปิดรับสมัคร6-1ธ.ค.60

    กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (โควตาประจำปี) เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2560 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ                 

กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง)-ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน6-15ธ.ค.60

    กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 22 อัตรา ด่วน!! ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 22 อัตรา (ชาย/หญิง) เสมียน (อฉก.)  จำนวน 2 อัตรา (หญิง) เสมียน (อจย.) จำนวน 4 อัตรา (ชาย) สูทกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ช่างกลโรงงาน จำนวน 4อัตรา (ชาย) ช่างก่อสร้าง จำนวน 4 อัตรา (ชาย) ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (ชาย) ช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย) คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด เป็นบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล […]

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-8พ.ย.60

  กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (ราชบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 2-8 พ.ย.60 […]

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 8-14ก.ย.60

  โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชระเบียนหรือทางเวชสถิติ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ภายในวันที่ 8-14 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3
error: