สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี2-6ก.ค.61

Advertisement   Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2-6 ก.ค.61 ตามสังกัดที่มีอัตราว่าง Advertisement ปฏิบัติงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม|  

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 17-25เม.ย.61

    กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง ภายในวันที่ 17-25 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 800 134 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 29ม.ค.-19ก.พ.61

    กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา  1. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) 1 อัตรา – บรรจุส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร –  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการบัญชี และ –  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.  2. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ) 7 อัตรา – บรรจุกระบี่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปาย แม่ฮ่องสอน(2) ระนอง –  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน และ –  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ "ข้าราชการ" […]

(งานราชการคนพิการ)กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 8-16ม.ค.61

    กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐนประกอบการสมัครภายในวันที่ 8-16 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานคลังเขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร สำนักงานคลังจังหวัดระนอง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 บัดนี้-8ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 5 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง ภายในวันที่ 31 ก.ค.-8 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท24-28เม.ย.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 24-28 เม.ย.60 ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม           

(งานราชการคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา27-31มี.ค.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 1. พนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ นครนายก,หนองบัวลำภู,ลำปาง,อุทัยธานี,ภูเก็ต,ยะลา – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร 2. พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ ระนอง และสำนักงานสรรพสามมิตภาคที่ 7 (นครปฐม) – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ […]

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

กรมบังคับคดี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 6-10ก.พ.60

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง เลขที่ 55/10 ถ.เพชรเกษม ต.บางชิ้น อ.เมือง จ.ระนอง ภายในวันที่ 6-10 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

ด่วน!สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระนอง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน15,000บัดนี้-18ต.ค.59

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ  – เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา 1 อัตรา (สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้เป็นอย่างดี) – เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนม่า 1 อัตรา (สามารถสื่อสารภาษาเมียมาได้เป็นอย่างดี) ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง 15/17 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โทร.0-7782-6303 ภายในวันที่ 3-18 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

1 2
error: