กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(อัตราสิบเอก)18-30มิ.ย.61

Advertisement   Advertisement กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ภายในวันที่ 18-30 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 073-424-0-21 โทร.ทบ. 43711-2 หรือ 094-950-1265 Advertisement              

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี25อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก 5-7ก.พ.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. นักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา หน่วยที่ 1 เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. นักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา หน่วยที่ 2 เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 6. นักจัดการงานทั่วไป 2 […]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปัตตานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 1-7ก.พ.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสิบภาคใต้!! กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) บัดนี้-18ม.ค.61

    กองพลทหารราบที่ 15 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราส.อ.) ประจำปี2561 จำนวน 17 อัตรา (เพศชายเท่านั้น) รับสมัคร 11-18 ม.ค.61  สมัครที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี              

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 15ม.ค.-5ก.พ.61

    กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (ปฏิบัติงานอยุธยา, ปัตตานี, ชัยนาท, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, พิษณุโลก และยโสธร) คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://m-culture.job.thai.com ภายในวันที่ 15 ม.ค.-5 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมคุมประพฤติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก29พ.ย.-21ธ.ค.60

    กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ ได้รับ ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี บ้านควนคูหา หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง […]

ส.ป.ก.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.6-15ธ.ค.60

    ส.ป.ก. โดย ส.ป.ก.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ภายในวันที่ 6-15 ธ.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สสจ.ปัตตานี รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส.13-24พ.ย.60

  สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปัตตานี 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท – ได้รับ ปวส.ทางบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท – ได้รับ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปัตตานี ภายในวันที่ 13-24 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท9-11ต.ค.60

  ด่วน!!! เปิดรับสมัครในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น เนื่องด้วย ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ค่ายอิงคยุทธบริหาร) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กำลังเปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ 1.ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ 5 ตำแหน่ง จบการศึกษาปริญญาตรี หรือโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสกส์ สาขาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการ) 2 ตำแหน่ง จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา การรับสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง /สอบ /พร้อมสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.23-29ส.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เงินเดือน 11,280 บาท (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 6 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 3 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทยะลา 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 , 12,410 บาท (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 […]

1 2 3
error: