กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี27-31ส.ค.61

    กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ เลขานุการ มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ บัญชีจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และมีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวสม์น. จ.พระนครศรีอยุธยา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  พี่เลี้ยง 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือ ม.ศ.๓) หรือเทียบเท่า พี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือ ม.ศ.๓) หรือเทียบเท่า […]

สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี2-6ก.ค.61

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนางรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ภายในวันที่ 2-6 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4463 3456 ต่อ 182 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 18-25เม.ย.61

    สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายในวันที่ 18-25 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่อ่อานรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 29ม.ค.-19ก.พ.61

    กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา  1. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) 1 อัตรา – บรรจุส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร –  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการบัญชี และ –  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.  2. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ) 7 อัตรา – บรรจุกระบี่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปาย แม่ฮ่องสอน(2) ระนอง –  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน และ –  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ "ข้าราชการ" […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.9-16ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6 จำนวน 23 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี เงินเดือน 11,280 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 9-16 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส.20-26ก.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ในทางที่กรมทางหลวงชนบทเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา – ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 1 อัตรา (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี […]

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 19-25ก.ค.60

  กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ม.6  – มีประสบการณ์ทางด้านหม่อนไหม และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ งานบริหารทั่วไป เลขที่ 213 หมู่ 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ภายในวันที่ 19-25 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-689008 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บรรจุ กทม-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร28มิ.ย.-5ก.ค.60

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา บรรจุในส่วนกลาง (กทม.) และจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dop.job.thai.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-5 ก.ค.60 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร) 2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นิติกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 […]

1 2 3
error: