สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.23อัตรา วุฒิ ปวส.1-19พ.ย.64

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ภายในวันที่ 1-15 พ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะห์นโยบาย, เจ้าพนักงานเภสัชฯ 25ก.พ.-22มี.ค.62

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 25 ก.พ.-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงาน อย.รับสมัครสอบเป็นนักวิชาการตรวจสอบ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์12-18ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.fda.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ "รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด" ภายในวันที่ 12-18 ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 28พ.ย.-4ธ.ค.61

    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 28 พ.ย.-4 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 8166 หรือ 0 2149 5516 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-22พ.ย.61

    สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 12-22 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0 2547 1047 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6318 หรือ 6325 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ป.ตรี) 12-21พ.ย.61

    กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สนใจโปรดติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ภายในวันที่ 12-21 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)รับสมัครสอบบรรจุเป็น จนท. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ เงินเดือน47,000-120,000 สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์บัดนี้-26พ.ย.61

    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบ้านด้านวัคซีน 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-120,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารด้านวิชาการ ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัยด้านสุขภาพและผลงานเชิงประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบริหารวิชาการขององค์กร มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการถ่ายทอดในระดับดี มีความสามารถ ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ไปรษณีย์บัดนี้-26 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 0-2580-9729-31 ต่อ 602 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 29ต.ค.-23พ.ย.61

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา : ป.ตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา : ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี ภายในวันที่ 29 ต.ค.-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 15
error: