กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 29ม.ค.-6ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 18-22ธ.ค.60

    กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา ขอและยื่นใบสมคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก (ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก) ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ภายในวันที่ 18-22 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานคนพิการ)กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา21-28พ.ย.60

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนครนายก รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาารหลักฐาประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 21-28 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สสจ.นครนายก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 8-15ส.ค.60

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา 2. นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 8-15 ส.ค.60 ในวันและเวลารชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3738-6390 ต่อ 217 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 4-10ส.ค.60

  ที่ทำปกครองจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำปกครองจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 4-10 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานราชการคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา27-31มี.ค.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 1. พนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ นครนายก,หนองบัวลำภู,ลำปาง,อุทัยธานี,ภูเก็ต,ยะลา – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร 2. พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ ระนอง และสำนักงานสรรพสามมิตภาคที่ 7 (นครปฐม) – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ […]

(44อัตรา)กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.

  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 44 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 27-31 มี.ค.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้                  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ บัดนี้-28ก.พ.60

ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป […]

(26อัตรา)กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการเป็นนายทหารประทวน

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดรับสมัคร 27 ก.พ.-3 มี.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนเท่านั้น)         

(กทม.-ภูมิภาค)สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ30ม.ค.-10ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค เปิดรับสมัคร 30 ม.ค.-10 ก.พ.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น)             

1 2
error: