กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพลเรือนชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส. สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ37อัตรา 22-31ม.ค.62

    กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา ปฏิบัติงานที่สัตหีบ ชลบุรี และบางนา กรุงเทพฯ (แต่ละตำแหน่งปฏิบัติงานที่ใดบ้าง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) พนักงานบริการ กองบังคับการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 พนักงานโทรศัพท์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 พนักงานบริการ กองอาวุธใต้น้ำ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 8-12ต.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 8-12 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ก.ย.61

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 7 อัตรา ป.ตรีทางด้านเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ  พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ทั้งประเภท 1 และ 2 สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สามารถใช้แรงงานได้ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ภายในวันที่ 3-19 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

40อัตรา!!กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์26ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-12ก.ค.61

    กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) พนักงานบริการ 3 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครบัดนี้-12 ก.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2475 3624, 038 435 848 ต่อ 65012 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.เอก) บัดนี้-18พ.ค.61

    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษา สาขาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ที่ สกอ. ให้การรับรอง ก่อนวันที่เปิดรับสมัคร – เพศชาย/หญิง – ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ                       กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป […]

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-20เม.ย.61

      มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ/หรือ สารสนเทศศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกวิชาทหารแล้ว ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือหน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา อาคาร 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ บัดนี้-20 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-3986-2032 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร  

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12-16มี.ค.61

    สถาบันการพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  2.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก 4. นักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน […]

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-15ก.พ.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 11 จังหวัด 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  1. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย 3 อัตรา 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา 3. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา 4. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา 5. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 6. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา 7. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 8. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพ 6 อัตรา 9. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา 1 อัตรา 10. […]

1 2 8
error: