กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา2-6ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 2-6 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044 242081 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท.7-13มี.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้  1.รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา  2. รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP  3. รถกระเทความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา  4. รถพ่นยาง  5. รถลากพ่วงขนาด ตั้งแต่ 20 ตันลงมา  6. […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.2-12มี.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 2-12 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 662 060 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระบี่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 21-28ก.พ.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 21-28 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-15ก.พ.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 11 จังหวัด 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  1. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย 3 อัตรา 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา 3. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา 4. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา 5. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 6. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา 7. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 8. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพ 6 อัตรา 9. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา 1 อัตรา 10. […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 13-21ก.พ.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 13-21 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 662 060-2 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 29ม.ค.-19ก.พ.61

    กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา  1. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) 1 อัตรา – บรรจุส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร –  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการบัญชี และ –  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.  2. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ) 7 อัตรา – บรรจุกระบี่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปาย แม่ฮ่องสอน(2) ระนอง –  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน และ –  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ "ข้าราชการ" […]

(งานราชการคนพิการ)กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 8-16ม.ค.61

    กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐนประกอบการสมัครภายในวันที่ 8-16 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานคลังเขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร สำนักงานคลังจังหวัดระนอง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา12-18ธ.ค.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา6-15ธ.ค.60

    กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิ ปวส. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 6-15 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 611 799 […]

1 2 3
error: