สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (24-30 ก.ค.56)

Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (24-30 ก.ค.56)   Advertisement   สมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     16400-18040 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เกี่ยวกับการฝึกอบรมและดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสายสนับสนุนและข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจหน่วยราชการอื่นๆ Advertisement   ผู้สนใจสามารถ สมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยตนเอง : ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี […]

error: