กกต.ประกาศแล้ว! จำนวน ส.ส.พึงมีทั่วประเทศ หากไม่รวมต่างด้าวเป็นผู้เลือกตั้ง

Advertisement 3 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ลงนามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66 โดยอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86(1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ว่า คำว่า “ราษฎร” ไม่หมายรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย Advertisement ทั้งนี้ ยังได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 มีจำนวน 65,106,581 คน จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 162,766 คนต่อ ส.ส. 1 คน และจำนวน ส.ส. 77 จังหวัด ซึ่งหลังจากนี้ ทางสำนักงานจะประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำประกาศทั้ง 2 ฉบับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป […]

error: