ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร100 ผ่านฉลุย

Advertisement จากกรณีที่รัฐสภาแก้ไขระบบการเลือกตั้ง กลับไปใช้บัตร 2 ใบ สูตรหาร 100 ซึ่งทำให้พรรคเล็กมองว่า เป็นการละเมิดสิทธิพรรคเล็ก ทำให้เสียเปรียบ กรณีนี้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบเต็ม ๆ อีกทั้งยังขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ต้องการใช้ระบบจัดสรรปันส่วน ผสมระหว่างหลายพรรค Advertisement Advertisement ล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเรื่องดังกล่าว คะแนน 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. … มาตรา 25 และมาตรา 26 คือ ไม่มีความขัดแย้งรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และ 94 และมีมติเอกฉันท์ว่า ร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าว ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวให้ประธานรัฐสภารับทราบ และประธานรัฐสภาจะส่งร่าง […]

error: