ThaiPBS รับสมัครพนักงาน10อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-27ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาของ ส.ส.ท. 1. เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์สื่อดิจิทัล 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป สาขาสารสนเทศดิจิทัล วารสารศาสตร์ การตลาด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน : ด้านการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ การทำรายงานสถิติ เรตติ้งของ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ 1 – 3 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการผลิต การจัดการบริหาร กำกับดูแลการ เผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ งานสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางสื่อใหม่ต่าง ๆ 2) มีความรู้ ทักษะความเข้าใจในงานสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลบนช่องทางสื่อใหม่ และ สามารถจัดทำข้อมูล นำเสนอ สื่อสารให้เข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 3) มีทักษะความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ติดตามพฤติกรรมในแต่ละแพลตฟอร์ม 4) มีประสบการณ์การใช้งาน […]

error: