อดีต กกต. “สมชัย” จี้ กกต.ออกระเบียบให้พรรค-ส.ส.ช่วยผู้ประสบภัยได้

Advertisement 3 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวถึงกฎเหล็ก กกต. 180 วัน ว่า กกต. สามารถออกหลักเกณฑ์ให้พรรคและนักการเมือง ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติแม้ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาได้ โดยมาตรา 65 วรรคสาม ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ระบุว่า การที่พรรคหรือบุคคลที่จะสมัคร ส.ส. ห้ามให้เงินทรัพย์สินแก่ประชาชน ชุมชน ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาผู้แทนราษฎร สามารถไม่ใช้บังคับเมื่อมีเหตุสมควรตามจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกต. กำหนด Advertisement Advertisement นายสมชัยกล่าวต่อว่า กกต. เคยออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันควรฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ข้อ […]

error: