คนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แจ้งความจำเป็นทางออนไลน์ได้ก่อนและหลัง 7 วัน

Advertisement กกต. ย้ำเตือน คนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร สงขลา และเขตหลักสี่ กทม. แจ้งความจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน วันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 2565 และระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค. 2565 Advertisement สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างเขตหลักสี่ ประกอบด้วย […]

error: