‘อ.ปริญญา’ แจ้ง 3 แนวข้อสอบนศ. ถามส.ส.งูเห่า เป็นปัญหาอย่างไร

Advertisement ‘อ.ปริญญา’ แจ้ง 3 แนวข้อสอบนศ. ถามส.ส.งูเห่า เป็นปัญหาอย่างไร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul ระบุว่า Advertisement แนวข้อสอบ #วิชากฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ผมขอแจ้งนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งว่า ข้อสอบปลายภาค 3 ข้อๆ ละ 20 คะแนนนั้น มี #แนวข้อสอบ ดังต่อไปนี้ครับ 1. นักศึกษาเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปหาระบบ ‘บัตรสองใบ’ หรือไม่? ถ้าไม่เห็นด้วยนักศึกษาจะเสนอระบบเลือกตั้งใด? 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ‘การเลือกตั้ง’ กับ ‘พรรคการเมือง’ และประเทศไทยควรใช้ระบบพรรคการเมืองสองพรรค (Two-party system) หรือระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Multi-party system)? 3. ‘ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง’ ที่ประเทศไทยต้องการคืออะไร? และ ‘ส.ส.งูเห่า’ เป็นปัญหาอย่างไร? Advertisement ที่แจ้งไปนี้เป็นเพียงแนวข้อสอบ […]

error: