ไอลอว์ แฉ ส.ว. แต่งตั้งญาติ รับเงินเดือนกว่า50ตำแหน่ง ใช้งบฯพันล้าน

Advertisement วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) รายงานข้อมูลข้อมูลคณะทำงาน ส.ว. ทั้ง 250 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า ส.ว. มีการแต่งตั้งเครือญาติของตนเองเข้ามาเป็นคณะทำงานมากกว่า 50 ราย Advertisement ในรายงานดังกล่าวยังระบุอีกว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ส.ว. จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 71,230 บาท และได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจำนวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ค่าตอบแทนยังไม่รวมส่วนที่เป็นเบี้ยประชุมในคณะกรรมาธิการ เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางไปนอกสถานที่ และสวัสดิการอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 หรือภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ ส.ว.แต่งตั้งทั้ง 250 […]

error: