ส.ว.สมชาย ยินดี ‘เพื่อไทย’ ได้ตั้งรบ.ใหม่ ยื่น 11 ข้อ ไม่เอาพรรคแก้ 112

Advertisement 21 กรกฎาคม ภายหลังจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรค, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค ได้แถลงข่าวประเด็นการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยขอบคุณพรรคก้าวไกล ส่งมอบภารกิจตั้งรัฐบาล Advertisement ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้แถลง 4 ข้อ พร้อมหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่ม เพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า 375 เสียง เบื้องต้นได้ขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา และพรรคอื่นๆ “ยินดีกับการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทย ถือเป็นการเดินตามครรลองประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอเสนอผ่านไปยังพรรคเพื่อไทยแกนนำใหม่ ควรแถลงประเด็นของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนอย่างน้อย ดังนี้ 1) ตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี 2) พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ที่ต้องมีนโยบายร่วมสำคัญในการเดินหน้าประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีความสงบสันติสุข และไม่มีนโยบายใดๆ จากพรรคร่วมรัฐบาลหรือกลุ่มการเมือง กลุ่มอื่นๆ ที่พรรคการเมืองสนับสนุนในการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา 112 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กระทบต่อสถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งการกระทำโดยตรงของรัฐบาล รมต. […]

error: