ส.ว.จรุงวิทย์ ภุมมา ทิ้งเก้าอี้เลขาฯกกต.-มาเป็นส.ว. ก่อนตัดสินใจโหวต ‘พิธา’

Advertisement หลังการโหวตนายกฯ โดยเสียงออกมานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ชวดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเสียงเห็นชอบ 324 เสียง ไม่เห็นชอบ 182 เสียง งดออกเสียง 199 เสียง ทำให้นายพิธาได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธา เป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมมาตรา 272 วรรค 1 จากนั้นสั่งปิดประชุมในเวลา 18.25 น. Advertisement สำหรับเสียงเห็นชอบ มีส.ส. 311 คน ส.ว. 13 คน ส่วนไม่เห็นชอบ มีส.ส. 148 คน ส.ว. 39 คน งดออกเสียง แยกเป็น ส.ส. 40 คน ส.ว. 159 คน และส.ว.ไม่มาร่วมประชุม 43 คน โดย 1 ใน […]

error: