ส.ป.ก.สุโขทัย รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง 29พ.ค.-2มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง หรือหากได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโยธา สำรวจ รังวัดที่ดิน หรือด้านแผนที่ 2 ปีขึ้นไป (ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าว) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 29พ.ค.-2มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: