ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.23-30พ.ย.65

Advertisement Advertisement   จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 322 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 23-30พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: