ส.ป.ก.ราชบุรี รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนิติกร สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท Advertisement ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถ สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เม.ย. 2567 ในวันทําการ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เลขที่ 41 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: