ส.ป.ก.นครปฐม รับสมัครบรรจุนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.65

Advertisement Advertisement   จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี Advertisement ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30พ.ย.65 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.นครปฐม 220/5 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: