ส.ก.ลาดพร้าว แฉงบกลุ่มเปราะบางแค่แสนเดียว น้อยกว่าลูกเสือ-ศาสนา

Advertisement เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยวันนี้มีการพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีคิวผู้ร่วมอภิปราย 18 คน ส่วนวานนี้ (6 ก.ค.) มีผู้อภิปรายไปแล้ว 19 คน Advertisement บรรยากาศเวลา 12.10 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณภัค เพ็งสุข ส.ก.เขตลาดพร้าว พรรคก้าวไกล สะท้อนข้อสังเกตและความคาดหวังของประชาชนเขตลาดพร้าว ต่อการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ นายนภัคกล่าวว่า งบประมาณของเขตลาดพร้าวได้รับการจัดสรรงบฯ 371,816,000 ล้านบาท แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายชดใช้ เงินยืมสะสมและรายจ่ายบุคลากรออกไป จะเหลืองบประมาณที่ใช้เพียงราว 155,000,000 […]

error: